"Geleceğin için iyi seçim..."

İngilizce

Ezberci eğitimden uzak bir anlayışla uluslararası ortak dilimiz olan İngilizcenin tam anlamıyla öğrenimini sağlayarak evrensel bir çizgide ilerlemek amacındayız. Okuma, anlama, yazma, konuşma, dilbilgisi kuralları ve akıcı konuşma gibi öğrenme aşamalarını tamamen İngilizceye dayalı ders ortamları kurarak İngilizceyi yan dil olarak benimsetmek istiyoruz. Bu kulvarda eğitim gezileri, sınıf dışı İngilizce aktiviteler, sempozyumlar, İngilizce münazaralar oluşturarak İngilizceyi öğrencilerimizin hayatının her alanında etkinleştirmeyi hedefliyoruz.